Liên hệ

Phòng bán hàng FLC Grand Gate Ninh Dương Móng Cái

Thời gian làm việc: 8h – 16h từ thứ 2 đến thứ 7

Hotline: 093.775.9191

Email: batdongsansd@gmail.com

Website: www.flc-ninhduong.com

Số điện thoại
093.775.9191